زندگی تازه برای افغان‌ها

Life4Afghans   زندگی تازه برای افغان‌ها

سلام هموطن عزیز! از زمانیکه شما به اروپا و در این دیار غربت قدم نهاده اید، ممکن است تجارب مختلف و سختی را پشت سر گذاشته باشید.
شما شاهد تفاوت‌های فرهنگی، لسانی و حتی شاهد تنوع در غذا‌ها نیز باشید.

https://www.youtube.com/watch?v=s_h8_S1yTD4&autoplay=1[/embedyt]

Livestream

به عنوان یک پناهجو، شاید از سردرگمی و آیندۀ نامعلوم رنج ببرید. ممکن
است امید تان را در این کشمکش زندگی از دست داده باشید و یا ممکن است یکی از اعضای خانواده تان بخاطر  مشکلات روزگار دچار افسرده گی
شده باشد. ممکن است سوال‌های در ذهن شما خطور کند که خدا در این همه فراز و نشیب کجاست.

در مدت اقامت تان در اروپا به احتمال زیاد کسانی را دیده باشید که نه در فکر خدا هستند و نه در فکر ایمان و پیروی از خدا. باوجود این شاید کسانی
را هم دیده باشید که با جان و دل خدا را محبت نموده و دیگران را بدون ریا خدمت میکنند.

ممکن است برای اولین بار وارد کلیسای شده باشید و دانستن زبان برای تان مشکل بوده باشد. شما شاید سوال‌های در مورد خود، در مورد خدا و در
مورد ایمان مسیحی داشته باشید که تا به حال از کسی نپرسیده اید.

فعلاً خدا این فرصت را برای تان میسر کرده است تا جواب سوال‌های عمده و حیاتی تان را بدانید و در مورد آن خدای که او را رحمان و رحیم میدانیم، بیشتر بدانید.

این خدای که همه جهان را آفریده است، کیست؟

آیا عیسی واقعاً میسح موعود است؟

آیا در وضیعت که قرار دارم، مسیح میتواند کاری برایم انجام دهد؟

مسیحی بودن یا عیسوی بودن یعنی چی؟

جهت اخذ معلومات بیشتر در مورد عیسای مسیح و پیروی از او از ویبسایت ذیل دیدن کنید.

https://hope4afghans.com/  و https://www.facebook.com/hope4afghans 

به زودی آماده نشر خواهد شد

برنامه‌های تلویزیونی – پخش برنامه‌های زنده مسيحی به زبان دری افغانستان

ما در نظر داریم تا سه برنامۀ زندۀ تلویزیونی را به زبان فارسى – دری پخش نماییم.

افغان‌های که عیسی مسیح را با تمام دل پیروی میکنند، چگونگی ایمان آوردن شان را به عیسی مسيح با شما در میان خواهند گذاشت. آنان به شما خواهند گفت که عیسی مسیح چگونه زنده گی شان را تغییر داده است و امیدی نو را برای ایشان به ارمغان آورده است.

این فرصت خوبی است تا شما بدانید که مسیح چگونه آرامش و امید را برای آینده تان فراهم میکند. شما با دیدن این برنامه‌ها میتوانید در مورد زندگی عیسای مسیح و کلام خدا بیشتر بدانید. لطفاً این تاریخ‌ها را یاداشت نموده و با سایر دوستان تان میان بگذارید.

تاریخ پخش برنامه‌ها 22 ، 23 و 24 سپتمبر

زمان آغاز برنامه از ساعت 7.30 شام الی 9.00 شام (وقت اروپا)

با کلیسای خود نیز در این باره صحبت کنید، شاید آنان این برنامه‌ها را روی صفحه بزرگ برایتان به تماشاه بگذارند.

شما میتوانید برنامه‌های ما را در زمان پخش زنده آن در اینجا تماشا کنید.